consultancy technische ruimte (MER/SER)

Mesu Consulting heeft  jaren lange ervaring opgebouwd in het klantspecifiek adviseren en ontwerpen van technische ruimten (MER/SER).

Mesu Consulting kan advies geven op het gebied van :

-    Het maken van een technisch ontwerp
-    Het kiezen van de juiste (beste) technologie
-    Hulp bij het kiezen van een bepaald bekabelingsconcept.
-    Adviseren bij technische vraagstukken
-    Het maken van programma's van eisen
-    Het maken van blauwdruk documenten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contact formulier.