Mesu Consulting

ICT wordt steeds belangrijker voor de moderne bedrijfsvoering. Zonder een juist ICT fundament kan de bedrijfscontinuiteit niet gewaarborgd worden. Een goed doordacht advies en ontwerp van dit fundament is dan ook essentieel.

Communicatie is één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen geworden. Snelle ontwikkelingen op het gebied van computergebruik en telecommunicatie leiden tot veranderingen in de manier van werken en zijn daarmee van grote invloed op de productiviteit. Het is daarom uitermate belangrijk om te beschikken over een ICT bekabelinginfrastructuur die hierop is voorbereid en in staat is mee te groeien met de wensen van de gebruikers.

Door de economische malaise hebben veel bedrijven uit de MKB sector weinig budget om zich goed te laten adviseren en te ondersteunen op het gebied van ICT. ICT bekabeling is echter één van de belangrijkste componenten in een ICT infrastructuur. Een slecht ontworpen en/of foutief aangelegd bekabelingsnetwerk kan zeer kostbaar zijn. Het is daarom belangrijk het beschikbare budget zo goed mogelijk te benutten. Door  te investeren in een goed ontwerp of het juiste ICT fundament kunnen ongewenste kosten zoals netwerk uitval en dus productiviteits verlies beperkt worden.

De grote multinationals hebben vaak alle kennis en kunde in huis maar kunnen dit vanwege de omvang  van de organisaties vaak alleen tegen forse tarieven aanbieden. Mesu Consulting beschikt over dezelfde kennis en kunde maar  kan dit echter aanbieden tegen een veel gunstiger tarief omdat er geen dure (overhead) kosten verrekend hoeven te worden.