Opstellen Programma van eisen (PvE) & Blauwdruk documenten

Programma van eisen


Een PvE laat zien wat voor behoeften, wensen, verwachtingen en eisen er worden gesteld aan een bekablingsinfrastructuur en of technische ruimte. Het PvE is dus een leidraad door het hele ontwerp proces en aanbestedingstraject heen. Nieuw te ontwerpen en installeren bekabelingsinfrastructuren en technische ruimte kunnen middels een PvE eenduidig aangevraagd worden zodat  de opdrachtgever ook echt krijgt wat hij wilt tegen de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Blauwdruk documenten


Een blauwdruk document bevat in tegenstelling tot een PvE meer de visie van een opdrachtgever. In een blauwdruk document worden weliswaar de technische specificaties weergegeven waar de bekabelingsinfrastructuur en of technische ruimten aan moeten voldoen maar is meer gericht op de functionaliteit wens voor nu en de toekomst. Een blauwdruk document is geschikt om een standaardisatie aan te brengen in het ontwerp, aanleg en onderhoud van een technische infrastructuur.

Mesu Consulting kan zowel een programma van eisen (bestek)  als blauwdruk documenten opstellen voor al uw mogelijke nieuwe (data) bekabelingsinfrastructuren en technische ruimten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contact formulier.