Quality cable scan

Quality Cable Scan is een onderzoek om de kwalitatieve status en performance van een bestaande bekabeling infrastructuur en of technische ruimte vast te stellen.

Er wordt onder andere een visuele inspectie uitgevoerd, waarbij de kwalitatieve status van de bekabelinginfrastructuur wordt beoordeeld. Als basis worden hiervoor de installatie richtlijnen gebruikt zoals deze door de (bekabelings) conceptleveranciers en de standaarden worden gehanteerd.

Tevens wordt er tijdens het onderzoek een meting uitgevoerd op de bekabelinginfrastructuur. Dit gebeurt met behulp van professionele meetapparatuur zodat er een nauwkeurig beeld  gegeven kan worden van de huidige kwaliteit en performance van een bekabelinginfrastructuur.

Met de resultaten van het onderzoek kan een gefundeerde beslissing worden genomen ten aanzien van het eventueel implementeren van een nieuw protocol. Afhankelijk van de resultaten kan de noodzaak tot investeren in een nieuwe bekabelinginfrastructuur worden onderbouwd c.q. uitgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contact formulier.